"na prvom mestu poštuj i voli bogove,... ali ih nemoj ni za šta moliti u svojim molitvama; ti sam ne znaš šta je za tebe dobro, to je poznato samo njima."
Marko Pešović
MM09013
Teorijska matematika i primene
Životi velikih matematičara
  • Analiza
  • Linearna algebra
  • Uvod u matematičku logiku
  • Programiranje
  • Engleski jezik
Galerija