Melentijević Petar

smer: Teorijska matematika i primene
index: 08/141
e-maillična stranaprofesor Duško Vitas
asistent Anđalka Zečević
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.