<<< Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Rosandić Milan

smer: teorijska matematika i primene
index: 08/126
e-maillična stranaprofesor Gordana Pavlović Lazetić
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.