<<< Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Bojana Lasković

smer: teorijska matematika i primene
index: 08/056
e-maillična stranaprofesor Gordana Pavlović-Lažetić
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.