Programiranje


  Dan Vreme Grupa
Predavanja utorak 10-12h obe
Vežbe četvrtak 17-19h obe
Praktikum utorak 12-14h prva
Praktikum četvrtak 15-17h druga


Profesor : Gordana Pavlović - Lažetić
Asistent : Jelena Tomašević

Domaći zadaci:
Nazad