Domaći zadaci


1. korak
2. korak
3. korak
Paralelni prevodi
5. korak
*postupak
*resenje