Prirodno Matematički Fakultet


Matijašević Marica

Smer:Teorijska matematika i primene

Broj indeksa:04/041


Predmeti na prvoj godini

  1. Analiza I

  2. Linearna Algebra

  3. Analitička geometrija

  4. Osnovi programiranja

Seminarski rad iz C-a

Lična strana

Raspored časova
Matić Mirjana
Matijević Kruna
Svi studenti druge grupe