<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Marko Stanković

smer: Teorijska matematika sa primenama
index: 04/030
e-maillična strana

profesor Gordana Pavlović Lazetić
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2004.