Osnovni podaci

Ime i prezime: Srđan Kocić
Broj indeksa: 015/2003
Smer: M - Teorijska matematika
Tok: Četvrti (4.)
Grupa: Sedma (7.)
E-mail: s.kocic@ptt.yu