Curriculum Vitae

Vladan Petrović

Datum rođenja i mesto: 5. Juli 1983. Jagodina, Srbija
E-mail: vladan.petrovich(a)gmail.com
Trenutna adresa: Čika Miše Đurića 6/11, Palilula, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 29 91 333
Mobilni telefon: +381 64 120 44 13

 • Web razvoj - Java razvoj klijentske/serverske strane, Web 2.0, Google Web Toolkit, Web dizajn
 • Objektno orijentisano programiranje - Razvojni šabloni (Design patterns)
 • Mrežno programiranje - Klijent/Server razvoj
 • Grid Computing - Virtualizacija računarskih resursa
Povratak na vrh
 • 2007 (Decembar) - Sadašnje vreme - Stalno zaposlen u PSTech-u (Java razvojni tim)
  Član razvojnog tima koji radi na java projektima. Oblasti projekata uključuju:
  • Adaptaciju Openbravo ERP sistema za upotrebu u Srbiji
  • Adaptaciju Java Liferay portala za preduzeća i sinhronizacija sa SugarCRM-om
  • Dizajn i razvoj procesa nadogradnje glavnog sistema za objavljivanje na linux sistemu
  • Implementaciju Java REST web servisa koji koristi spoljne alate za pripremu pdf magazina za proces objavljivanja
 • 2007 (Jun - Decembar) - Praksa u firmi PSTech-u (Praktikant u timu za automatizaciju testiranja)
  Praksa obuhvata rad u timskom okruženju, pisanje i izvršavanje automatizovanih test procedura za Cisco Unified Communications tehnologije, analiziranje mogućih problema i prijavljivanje grešaka preko interne aplikacije za prijavljivanje grešaka, asistiranje drugim TA inžinjerima u pisanju specijalnih alata potrebnih za određene projekte
 • 2007 (Maj) - Seminarski rad iz Baza podataka
  Program ažurira prosek studenata preko html formulara na kome se unose broj indeksa i godina upisa
 • 2006 (April) - Seminarski rad iz Jave (pregled)
  Prevod poglavlja Mrežno programiranje iz knjige Core Java 2, obrada teksta i primera iz knjige i programiranje više nitnog Server-a i Client-a za chat-ovanje.
 • 2003 (Oktobar) - Seminarski rad iz HTML-a
  Nekoliko strana sa osnovim elementima HTML-a i CSS-a
 • Povratak na vrh
  • Objektno orijentisano programiranje - Java,
   C++
  • Razvojni šabloni - MVC, Singleton, Factory, Builder, Observer
  • Funkcionalno programiranje - C
  • Skript jezici - JavaScript
  • JavaScript biblioteka - JQuery, ExtJS
  • Markirajući jezici - HTML, XML, XHTML
  • Jezici za stilizovanje - CSS
  • REST Web Servisi - Jersey
  • Java okruženja - Struts2, GWT, JSP, Servlet, Tiles
  • Optimizacija pretrage (SEO)
  • Baze podataka - MySQL, PostgreSQL, DB2
  • Objekat-relacija mapiranje - Hibernate
  • Ubacivanje zavisnosti - Google Guice
  • Java alati za izveštaje - Jasper
  • Unit testiranje - JUnit
  • Aplikacioni server - Tomcat
  • Alati za automatizaciju razvoja - Maven2, Ant
  • Alati za kontrolu verzije - Subversion, Mercurial
  • Linux i Windows skriptovanje - Shell, Batch
  Povratak na vrh
  Povratak na vrh
  • Film, Kulinarstvo, Vina
  Povratak na vrh
  • Srpski, maternji
  • Engleski, tečan
  Povratak na vrh