Објава

Увод Рачунарство Математика Физика Контакт
Вести Творац English note Објава

Важно

Сваки посетилац ових страница се обавезује:

Ко није у стању да испуни ове захтеве, може се провући уколико испева било који хит Бранка Коцкице (нпр. Кад би сви људи на свету...).

Остало (мање важно)

Сва ауторска права над садржајем ових страница има Данило Шеган, уколико није другачије речено уз одређен садржај. Овиме се изричито даје дозвола да сав садржај употребљавате у изворном облику (значи без измена) уколико наведете извор (ову страницу) или аутора (Данила Шеган). Раздела (дистрибуција) садржаја је дозвољена само ако је то наглашено уз сам садржај (или је лиценца таква да дозвољава разделу: нпр GPL, FDL).

Све што није изричито дозвољено је забрањено. Изворни код ових страница је слободно доступан ради увида у начин израде. Он се може погледати као student.sgml. Програми који из ове изворне верзије праве одговарајуће HTML странице биће учињени доступним накнадно (када се додатно среде, на захтев их је могуће добити и одмах).

Уколико вам се на овој страници тражи било који податак, он неће ни под којим условима бити коришћен у било које сврхе осим за окончање делатности за коју и дајете податак. Подаци које ваш прегледник прослеђује серверу се неће издвајати нити посебно истицати, нити ће се икад приказивати у вези са вама; једино ће се можда користити за статистичку обраду посета, и друге анализе — ниједног тренутка неће бити приказан податак који се једнозначно може повезати са вама (IP адреса, е-адреса, странице одакле сте дошли и слично).

Употребу свег садржаја ових страница вршите на сопствену одговорност, и ниједног тренутка нећете Данила Шеган, или аутора било којег другог садржаја који сте пронашли међу овим страницама, сматрати одговорним за насталу штету, без обзира на њене размере и узроке.


© 2002 -- Danilo Šegan: pročitajte objavu