Контакт

Увод Рачунарство Математика Физика Контакт

Е-писмо ми можете послати на mm01142 na alas.matf.bg.ac.yu.

Уколико више волите да се споразумевате писмом, или ако вам је потребна из неких других разлога, моја адреса је:

Данило Шеган; Новоградска 51; 11080 Београд; Србија.


© 2002 -- Danilo Šegan: pročitajte objavu