Atrejeva riznica


Najveća kupolasta grobnica kružne osnove, sa čijeg se poda uzdiže kupola, pa grobnica ima oblik plasta sena. Kada je otkrivena bila je opljačkana.


Peloponez

Home Page