Lavlja kapija


Čini ulaz u Mikensku tvrđavu koja svojom konstrukcijom podseća na praistorijski megalit. Na nadvratniku nalazi se reljefni prikaz propetih lavova sa stubićem kao osom simetrije.


Peloponez

Home Page