Peloponez


Korintski kanal razdvaja Peloponez od ostalog dela Balkanskog poluostrva i povezuje Jonsko i Egejsko more:


Na Peloponezu se nalazi Epidaurus - svetilište posvećeno bogu medicine Eskulapu. Tu je i pozorište čuveno po akustici. Oblici pozorišta su tako rešeni što su postavljeni pod vedrim nebom, polukružno izvedeni sa usecima niz padinu brega tako da i gledalac iz poslednjeg reda može da vidi šta se dešava. Sedišta su u početku bila od drveta, a kasnije od kamena.


Mikenska umetnost razvijala se na istočnim obalama Male Azije sa sedištem u Troji, a na Peloponezu sa sedištem u Mikeni. Njene ostatke je otkrio nemački trgovac Hajnrih Šilman. Kraljevske palate u Troji i Mikeni bile su utvrđene zidinama sagrađenim od ogromnih blokova kamena koji se drže samo sopstvenom težinom svoje mase, bez vezivnog sredstva (maltera). Ova utvrđenja su poznata kao kiklopska. U Mikeni se nalaze Lavlja kapija i Atrejeva riznica:

Home Page