VERSAJ

(VERSAILLES)


Veliki dvorac francuskog kralja Luja XIV, nedaleko od Pariza. Otac Luja XIV, Luj XIII je na mestu današnjeg dvorca prvo sagradio paviljone u kojima je boravio za vreme lova. Luj XIV odlučuje da tu sagradi dvorac ogromnih dimezija. Na starom dvoru, prvo su dograđena dva niza soba za kralja i kraljicu, a zatim i znamenita dvorana ogledala. Potom je u središtu palate formiran veliki trg za održavanje svečanosti, smotri i parada dok su oko palate podignuti čuveni, geometrijski pravilni i simetrični, versajski parkovi i raskošne aleje i fontane. Ka trgu dvorca vode tri velike gradske ulice. Kralj Luj XIV je prema istorijskim predanjima tražio od svojih arhitekata da celu kompoziciju njegovog raskošnog dvorca postave tako da centar cele kompozicije i svih puteva koji vode u Versaj bude njegova spavaća soba i u njoj njegov krevet. 1682. god. u dvor se useljava on sa još 10.000 osoba. Versaj su podigli trojica velikih francuskih graditelja tog vremena - Le Vo, Le Notri i Arduen Manasr. Raskoš ovog dvorca je u potpunom skladu sa uzdizanjem sopstvene veličine ličnosti ovog nadmenog francuskog kralja za koga su vezane dve poznate izreke: "Država, to sam ja" i "Posle mene potop". U XVIII veku dvorac je pretvoren u muzej.


Pariz

Home Page