OPERA

(OPERA GARNIER)


Sagrađena 1860. god. Usklađujući različite stilove i materijale stvoren je novi stil: NAPOLEON III.Najraskošnija i najoriginalnija grđevina XIX veka.


Pariz

Home Page