KOMPLEKS INVALIDI

(LES INVALIDES)


Stil: Francuski klasicizam.
Građen po odluci Louis XIV, namenjen ratnim invalidima. Danas u crkvi počiva Napoleon I u sarkofagu od crvenog porfira na zelenom granitnom postolju. Okružen je sa 12 statua koje personifikuju pobedničke carske pohode. Pozlaćena kupola visoka 107m. U okviru kompleksa se nalazi veoma bogat vojni muzej.


Pariz

Home Page