PANTEON (PANTHEON)


Sagrađen u XVIII veku, spoj gotske lakoće i grčke raskoši i lepote. Peristil sa 22 korintska stuba, kupola teška 10.000t. 1885. god. u Panteon su preneti ostaci Victor Hugo-a i ispisano je na fasadi: "Velikim ljudima, zahvalna otadžbina". U Panteonu počivaju: MIRABEAU, MARAT, VOLTAIRE, ROUSSEAU, HUGO, ZOLA, JAURES, GAMBETA, MOULIN, CASSIN, MARLAUX.


Pariz

Home Page