CONCIERGERIE I NOVI MOST (PONT NEUF)


Konseržeri je zgrada koja je pripadala osobi zaduženoj za održavanje kraljevske palate. Čuvena Salle des gendarmes (sala žandarma), četvorobrodna 68m dužine, 27m širine i 18m visine. Muzej Dorsej (Le Musee D'Orsay) iz koga su Ludvig 16. i Marija Antoaneta izvedeni na giljotinu.
Novi most podignut 1604. god. je najstariji pariski most. Prvi most od kamena. Podignut u vreme Anrija IV čija se konjanička statua nalazi u blizini.


Pariz

Home Page