KATEDRALA NOTRE DAME


Još od vremena kada su se PARISII naselili, na ističnoj strani ostrva (Gradsko ostrvo-ILE DE LA CITE) nalazila se crkva, a na zapadnoj kraljevska palata. Danas su to NOTRE DAME i PALAS DE JUSTICE.
Notr Dam je najposećenija katedrala u Francuskoj. "Teška kao slon, a laka kao leptir" (Anatole France).Radovi su započeli 1163 god., gotski stil, izuzetno proporcionalna. Fasada je vertikalno podeljena stubovima na tri dela, a horizontalno galerijama takođe na tri dela. Ima tri portala, iznad njih galerija kraljeva sa 28 statua, rozeta prečnika 10m sa vitražima iz XIII veka. Dve nedovršene kule sa prozorima visokim 16m.


Pariz

Home Page