TRIJUMFALNA KAPIJA

(L'ARC DE TRIOMPHE)


Gradi je Napoleon u čast svoje velike armije. Visoka je 50m, široka 45m. Ukrašena je statuama od kojih je najpoznatija Marseljeza. Nalazi se na trgu Zvezda (ETOILE). Okružuje je 12 velikih avenija i 12 palata.


Pariz

Home Page