Pariz - Paris

Istorija:

Oko 1000. god. p.n.e. Kelti se nastanjuju na teritoriji današnje Francuske i nazivaju Galima. Gali su bili vrlo inteligentni i praktični, iskrčili su šumu i napravili puteve. U ratu su bili nedisciplinovani i neorganizovani.

U III veku p.n.e. Galsko ribarsko pleme PARISII naselilo se na ostrvu na Seni, današnje Gradsko ostrvo (Ile de la Cite).

Cezar zauzima Galiju između 59.-57. god. savlađujući otpor VERCINGETORIX-a 52. god. Rimljani zauzimaju grad na Seni i nazivaju ga LUTETIA PARISIORUM - (LUTECE). Sa njima dolazi latinski jezik i kultura, oni grade brojne objekte na teritoriji rimske Galije.

U V veku u Galiju prodiru Franci i njihov kralj CLOVIS proglašava Pariz prestonicom franačkog kraljevstva (odatle ime Francuska).

Današnji Pariz:

U XIX veku dobija oblik modernog grada. U vreme Napoleon III, po naredbama barona HAUSSMANN, mnogi kvartovi su porušeni da bi Pariz dobio široke bulevare i geometrijsku osnovu.

Francuzi pravim Parizom smatraju deo grada uokviren perifernim autoputem. Površina 105km2 i 2.000.000 stanovnika. Pariz sa periferijom zauzima 2300km2, prečnika 50km i ima 9.000.000 stanovnika. Gradsko ostrvo (Ile de la Cite) je srce Pariza. Sena deli grad na:

 

Home Page