Delfi


Delfi su smešteni u podnožju pl. Parnas sa jedne strane i Korintskog zaliva sa druge. To je jedno od velikih Apolonovih svetilišta, i jedno od najinteresantnijih lokaliteta Grčke. Na ulazu u Delfe piše: "Spoznaj samog sebe".


U Delfima se nalazi i muzej sa bogatom zbirkom arhajske kalsične i rimske skulpture.

Home Page