Erehtejon - Akropolj

 


Helenski hram Erehtejon sagrađen 420-393 p.n.e. Sastavljen je iz dva dela koji su posvećeni dvema božanstvima. Ima dva trema:pod severnim su velika vrata, bogato obrađena sa stubovima koji se vezuju za jonski stil, a južni ima kariatide umesto stubova. Kariatide su statue koje predstavljaju žensku figuru. Sagradio ga je arhitekta Filokles.


Atina

Home Page