Atina

 


U Atini se izdižu 2 brda: Likavitos (277m) - to je najviše brdo na kome je crkva Sv. Đorđa, i Akropolj (164m) na kome je Partenon. I ako Akropolj nije najviše brdo, na njemu je spomenik iz "zlatnog doba" Periklove Atine. Ovo svetsko čudo je baš na ovom brdu upravo zbog samog geografskog položaja Akropolja koji se vidi na svakom ulazu u Atinu.

Grčka i njena umetnost se razvijala na obali Egejskog mora. Dorci su 1200. god. p.n.e. sa severa preko Balkana podčinili sve svojoj vlasti uklanjajući i poslednje tragove arhajske i mikenske dinastije. Materijalna osnova stečena trgovinom, doprinosi stvaranju najmoćnijih gradova Sparte i Atine. Sa stilske strane, hramovi su najznačajniji spomenici arhitekture, jer su Grci svoje bogove zamišljali u ljudskom obliku i smatrali da se božanstva kreću među njima, pa su bogovima gradili i posvećivali hramove - to su božanske kuće. Od sredine 6-4. v.p.n.e. je period cvetanja grčke arhitekture.


Home Page