Ovo je pogled na Matematički fakultet iz parka koji se zove Studentski trg.
Ko želi da sazna nešto više o ovom fakutetu može da klikne na
www.matf.bg.ac.yu
a ako želite na meni
Povratak na meni