Dobrodošli na moju prezentaciju!!!

Dragan Veličković
broj indeksa:21/99
diplomirani Matematičar
smer: Matematika i Računarstvo

Kratak vodičKratka biografija

Mala Galerija

Fakultet

MNR

Primer Java apleta

Opasno po zivot

Nešto za krajStanite, nemojte još da idete,čekajte i mene!


Možete mi pisati na sledeće E-mail adrese: adresa1 ili adresa2 , naravno ako želite!


Hvala na poseti!!!

Page URL: http://alas.matf.bg.ac.yu/~ml99021/
Copyright 2004, Dragan Veličković
Webmaster:Dragan Veličković
Revised: 12/02/05/