Ovo je lična prezentacija
Ivane Petrović studenta
četvrte godine
matematičkog fakulteta
u Beogradu.