Zovem se Katarina Radojičić. Rođena sam 17. marta 1978. godine u Obrenovcu. Završila sam Osnovnu Školu "Jovan Jovanović Zmaj" i obrenovačku gimnaziju.

        Studiram matematiku na Prirodno-Matematičkom Fakultetu u Beogradu. Opredelila sam se za smer profesor matematike i računarstva.

        Da bih konačno i postala profesor matematike i računarstva potrebno je da položim još tri ispita:

        Srećom, u ovom spisku više nema analize 2, ispita koji mi je ostao u veoma lošem sećanju jer je predstavljao glavnu teškoću tokom mog dosadašnjeg studiranja.

        Moja elektronska adresa je kathy@absolutok.net

 
sledeća