Sve u svemu kad sve saberem

načisto se oduzmem !!!