Rodjena sam  jedne "davne" zime u Beogradu

 

u godini

u znaku

 

Završila sam "Šestu beogradsku gimnaziju"

i trenutno studiram matematiku

(što se da videti)