Moja naveća ljubav su životinje. Da nema njih život bi bio dosadan i prazan.