RASPORED ČASOVA
1 2 3 4 5 6 7 8
08:15-09:00 09:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00 15:15-16:00
PonedeljakAnaliza
Praktikum
BIM
Analiza
Siniša Vrećica
706
Engleski
Nastavnik ENG 1
821
Utorak

Linearna algebra
Zoran Petrović
821


SredaUvod u mat. logiku
Angelina Stepić-Ilić
704
Programiranje
Ana Spasić
RLAB


Analiza
Branislav Prvulović
840
Četvrtak

Uvod u mat. logiku
Nebojša Ikodinović
830
Analiza
Siniša Vrećica
821


Programiranje
Filip Marić
718
Linearna
Marko Radovanović
BIM
Petak

Linearna algebra
Marko Radovanović
830
Analiza
Branislav Prvulović
843
Programiranje
Ana Spasić
BIM