Dejana Ivković

274/2010

lična strana

email


Predmeti na prvoj godini:

  1. Analiza 1a
  2. Engleski jezik
  3. Linearna algebra A
  4. Uvod u matematičku logiku
  5. Programiranje 1


    Prethodni kolega       Sve kolege         Sledeci kolega