Raspored časova

vreme
dan
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
ponedeljak Programiranje 1 Vežbe
Mirjana Jovičić
RLAB
Analiza 1A Vežbe
Jovan Vukmirović
DLAB
Linearna algebra Vežbe
Sonja Telebaković
843
utorak Analiza 1A
Miroljub Jevtić
821
Programiranje 1 Praktikum
Nina Radojičić
718

Linearna algebra A
Gojko kalajdžić
706
sreda Analiza 1A
Miroljub Jevtić
706
Programiranje 1
Duško Vitas
830
četvrtak Analiza 1A Vežbe
Jovan Vukmirović
840
Linerna algebra A
Vežbe
Sonja Telebaković
718
Engleski 1
Nastavnik
706petak
Analiza 1A
Praktikum
840
Uvod u matematičku logiku
Milan Božić
821


Uvod u matematičku logiku
Vežbe
Slavko Moconja
704
Povratak na početnu stranu