Raspored časova

8-9h 9-10h 10-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h
ponedeljak Analiza 1A
praktikum

Analiza 1A
predavanje

Engleski jezik
predavanje

utorak Linearna algebra
predavanje

sreda Uvod u matematičku logiku
vežbe

Programiranje 1
vežbe

pauza

Analiza 1A
vežbe

četvrtak Uvod u matematičku logiku
predavanje

Analiza 1A
predavanje

pauza

Programiranje
predavanje

Linearna algebra
vežbe

petak Linearna algebra
vežbe

Analiza 1A
vežbe

Programiranje
praktikum

nazad