Marija Vuković


207/10

LICNA STRANA
email

Predmeti na prvoj godini fakulteta:

  1. Analiza 1A
  2. Uvod u matematičku logiku
  3. Linearna algebra
  4. Programiranje 1
  5. Engleski

Sve kolege
Sledeći kolega
Prethodni kolega