Raspored predavanja
8-9h 9-10h 10-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h
ponedeljak Programiranje1
Vežbe

Analiza 1A
vežbe

Utorak Uvod u matematičku logiku
predavanja

Analiza 1A
predavanja

Programiranje 1
predavanja

Programiranje 1
praktikum

sreda Analiza 1A
praktikum

Analiza 1A
vežbe

Četvrtak Linearna algebra
predavanja

Uvod u matematičku logiku
vežbe

petak Linearna algebra
vežbe

Engleski 1
predavanja

Analiza 1A
predavanja
Povratak na početnu stranu