Raspored časova 1o3b

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
7.40-8.15 Linearna algebra A
8.15.-9.00h Uvod u matematičku logiku Linearna algebra A
9.15-10.00h Analiza 1A Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Linearna algebra A
10.15-11.00h Analiza 1A Linearna algebra A Uvod u matematičku logiku Analiza 1A Analiza 1A
11.15-12.00h Analiza 1A Linearna algebra A Programiranje 1 Analiza 1a Analiza 1a
12.15-13.00h Engleski 1 Linearna algebra A Programiranje 1 Programiranje 1
13.15-14.00h Engleski 1 Programiranje 1 Programiranje 1
14.15-15.00 Analiza 1a Programiranje 1
15.15-16.00 Analiza 1a

Nazad