Kolege 103B
 1. Veličković Stefan
 2. Janković Ivana
 3. Jovanov Milena
 4. Kabiljo Ivana
 5. Knežević Ivana
 6. KomljenoviĆ Zagorka
 7. Milanović Marko
 8. Milošević Boban
 9. Nešić Jadranka
 10. Nikolić Čedo
 11. Pavlović Ivana
 12. Popović Igor
 13. Radojević Dušan
 14. Sadiković Emir
 15. Simikić Bobana
 16. Spasovski Dino
 17. Spasojević Mirjana
 18. Stamenković Aleksandra
 19. Stanisavljević Mila
 20. Stevanović Gorana
 21. Ćurdić Marija
 22. Ubović Petra
 23. Ušćumlić Stela
 24. Cvetković Olja
 25. Šaranović Danijel