Ivana

Ivana Pavlović

Matematički fakultet u Beogradu

Profesor matematike i računarstva

Broj indeksa: 060/2010


e-mail

Predmeti u prvoj godini:

  Prvi semestar
 • Programiranje 1
 • Analiza 1A
 • Linearna algebra A
 • Uvod u matematičku logiku
 • Engleski jezik 1
  drugi semestar
 • programiranje 2
 • Analiza 1B
 • Linearna algebra B
 • Geometrija 1
 • Engleski jezik 2