programiranje

PROGRAMIRANJE I

Profesor Asistent
Miroslav Marić Ivana Tanasijević

Domaći zadatak

Ovo je po mom misljenju jedan od težih predmeta u prvoj godini :) Sve je bilo lepo dok se nisu pojavili pokazivači,ali sve se to da savladati napornim radom :D