Danka Janković

26/2010

Smer:profesor matematike i računarstva

lična strana


  Predmeti u prvom semestru:
 1. Analiza 1a
 2. Linearna algebra
 3. Uvod u matematčiku logiku
 4. Engleski jezik 1
 5. Programiranje 1
  Predmeti u drugom semestru:
 1. Analiza 1b
 2. Geometrija
 3. Linearna algebra
 4. Programiranje 2
 5. Engleski jezik 2>
Prethodni kolega Sledeći kolega