Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak
1 08:00-09:00 Programiranje 1-praktikum
Ana Spasić 718
Linearna algebra A-vežbe
Marko Radovanović 840
Analiza 1A-praktikum
Igor 704
Uvod u matematičku logiku
Nebojša Ikodinović 830
Analiza 1A-vežbe
Zlatko Lazovic BIM
2 09:00-10:00 Analiza 1A-vežbe
Zlatko Lazovic BIM
3 10:00-11:00 Analiza 1A
Siniša Vrećica 706
Linearna algebra A
Zoran Petrović 821
Analiza 1A
Siniša Vrećica 821
Uvod u matematičku logiku
Milica 704
4 11:00-12:00
5 12:00-13:00 Engleski jezik 1
Irena 821
Linearna algebra A-Vežbe
Marko Radovanović 840
6 13:00-14:00 Programiranje 1-vežbe
Biljana Stojanović BIM
Programiranje 1
Filip Marić 718
7 14:00-15:00