BILJANA KOSTIĆ

Matematički fakultet u Beogradu
smer: Profesor matematike i računarstva
broj indeksa: 298/2009Predmeti u prvoj godiniJesenji semestar

 • Programiranje1
 • Analiza 1A
 • Linearna algebra A
 • Uvod u matematičku logiku
 • Engleski jezik 1


  Prolećni semestar

 • Programiranje2
 • Analiza 1B
 • Linearna algebra B
 • Geometrija1
 • Engleski jezik 2  Lična strana                                                      Predmeti                                                 Raspored predavanja                                              Spisak kolega