Ivan Čavić

Matematički fakultet u Beogradu

Smer: profesor matematike i računarstva

ml09283Predmeti u prvoj godini:

Zimski semestar

  • Programiranje 1
  • Analiza 1A
  • Linearna algebra A
  • Uvod u matemtičku logiku
  • Engleski jezik 1

Letnji semestar

  • Programiranje 2
  • Analiza 1B
  • Linearna algebra B
  • Geometrija 1
  • Engleski jezik 2


Raspored časova                 Sve kolege                 Lična strana

Pišite mi na: ml09283[at]alas.matf.bg.ac.rs