Raspored časova

(1o3b)Raspored časova
Vreme početka nastave Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15- 9.00 Biljana Stojanović Programiranje 1 sala dlab Miodrag Kapetanović Uvod u matematičku logiku sala 706 Biljana Stojanović Programiranje 1 sala dlab Biljana Vujošević Analiza 1A sala 844
9.15 - 10.00 Filip Marić Programiranje 1 sala 718 Biljana Stojanović Programiranje 1 sala dlab Miodrag Kapetanović Uvod u matematičku logiku sala 706 Biljana Stojanović Programiranje 1 sala dlab Biljana Vujošević Analiza 1A sala 844
10.15 - 11.00 Filip Marić Programiranje 1 sala 718 Aleksandar Lipkovski Linearna algebra A sala 830 Angelina Ilić- Stepić Uvod u matematičku logiku sala dlab Darko Milinković Analiza 1A sala 830
11.15 - 12.00 Darko Milinković Analiza 1A sala 830 Aleksandar Lipkovski Linearna algebra A sala 830 Angelina Ilić- Stepić Uvod u matematičku logiku sala dlab Darko Milinković Analiza 1A sala 830 Jelena Škorić Linearna algebra A sala 840
12.15 - 13.00 Darko Milinković Analiza 1A sala 830 Aleksandar Lipkovski Linearna algebra A sala 830 Irena Pavlović Engleski jezik 1 sala 706 Biljana Vujošević Analiza 1A sala 704 Jelena Škorić Linearna algebra A sala 840
13.15 - 14.00 Biljana Vujošević Analiza 1A sala 830 Irena Pavlović Engleski jezik 1 sala 706 Biljana Vujošević Analiza 1A sala 704 Jelena Škorić Linearna algebra A sala 840
Početna strana