- Marina Erac -
broj indeksa 2009/234

profesor matematike i racunarstva

    predmeti na prvoj godini

  1. Analiza
  2. Linearna algebra
  3. Programiranje
  4. Engleski jezik
  5. Uvod u matematicku logiku
LICNA STRANA