Raspored cosova


cas/danponedeljakutoraksredacetvrtakpetak
8.15-9.00Programiranje 1 (vezbe)
9.15-10.00
10.15-11.00Analiza 1A (predavanja) Programiranje 1 (praktikum) Programiranje 1 (predavanje) Analiza 1A (predavanja) Analiza 1A (predavanja)
11.15-12.00
12.15-13.00 Uvod u finansisku matematiku Uvod u finansisku matematiku
13.15-14.00
14.15-15.00Analiza 1A (vezbe) Geometrija 2 (vezbe)
15.15-16.00Algebra 1 (predavanje)
16.15-17.00Algebra 1
17.15-18.00
18.15-19.00Uvod u organizaciju racunara (vezbe)Geometrija 3 (predavanja)Uvod u organizaciju racunara (predavanja)
19.15-20.00
20.15-21.00